Hoge Raad oordeelt over massaal bezwaar procedure box 3

Plaatsingsdatum: 24/12/2021 eventuele wijzigingen nadien zijn niet opgenomen.   

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad belastingplichtigen met een groot spaarvermogen in box 3 een vervroegd kerstcadeautje gegeven. De Hoge Raad bood rechtsherstel voor een spaarder in het jaar 2017 en oordeelde dat box 3 in strijd was met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod uit het EVRM. Hierdoor betaalde de spaarder uiteindelijk belasting over het werkelijke rendement in plaats van het fictieve rendement.

De uitspraak komt voort uit een massaal bezwaar procedure. Dit is op zichzelf al bijzonder, omdat de meeste zaken waartegen in het verleden massaal bezwaar is gemaakt, tot niets hebben geleid.

Openstaande vragen

De fout van het wettelijke systeem is volgens de uitspraak dat het forfaitaire rendement voor een risicomijdende belastingplichtige onmogelijk is dit te behalen. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat belastingplichtigen die in aandelen en vastgoed beleggen niet voor mogelijke compensatie in aanmerking komen als zij in enig jaar (toevallig) minder rendement hebben behaald dan het forfait. Bij deze beleggingscategorieën is op lange termijn het forfaitaire rendement haalbaar.

Daarnaast is onduidelijk hoe zal worden omgegaan met een negatief rendement. In 2020 was de rente op spaarvermogen namelijk al negatief.  Het is ook onduidelijk of mensen die geen (massaal) bezwaar hebben aangetekend voor een mogelijke compensatie in aanmerking kunnen komen.

Het Ministerie van Financiën zal vermoedelijk op korte termijn met een besluit komen over de praktische gevolgen van het arrest.

Actie nodig?

Het is in ieder geval raadzaam om alsnog (massaal) bezwaar aan te tekenen tegen de IB-aangiften die nog niet definitief zijn. Verder lijkt bezwaar tegen de nog in te dienen aangiften 2021 (voor de aangifteperiode vanaf april 2022) ook nuttig. Hiervoor is nog uiteraard geen aanwijzing massaal bezwaar, maar die gaat er vermoedelijk wel komen als het Ministerie van Financiën geen adequate oplossing biedt.

Nog vragen over uw eigen specifieke situatie? Neem contact op met een van onze collega’s van BSW Belastingadviseurs.