Algemeen
BSW Belastingadviseurs hecht als belastingadvieskantoor veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de opdracht die u aan ons verleent.

Derden
BSW Belastingadviseurs zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of BSW Belastingadviseurs daartoe op grond van de wet toe verplicht is. BSW Belastingadviseurs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Bewaartermijn
BSW Belastingadviseurs bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Vanwege (fiscale) relevantie kunnen gegevens met een permanent karakter langer worden bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de diensten op www.bswbelastingadviseurs.nl laat u uw (persoons)gegevens bij BSW Belastingadviseurs achter. Op de webpagina ‘Contact’ vragen wij u (ten minste) uw naam en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen.

Indien u zich via de website van BSW Belastingadviseurs inschrijft of zich aanmeldt voor een cursus vragen wij uw naar e-mail adres in te vullen. Deze gegevens kan BSW Belastingadviseurs tevens verwerken voor marketingdoeleinden.

Indien u op een vacature reageert en uw cv meestuurt, zal BSW Belastingadviseurs deze gegevens verwerken. Voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure vragen wij uw naam e-mail adres in te vullen.

BSW Belastingadviseurs verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij Van Boekel Smits & Willems Belastingadviseurs daartoe op grond van de wet is verplicht, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die BSW Belastingadviseurs verwerkt worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • te reageren op vragen en opmerkingen;
 • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
 • het versturen van mailings/nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • regaistratie voor cursussen;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van BSW Belastingadviseurs;
 • sollicitatieprocedures uit te voeren;
 • klachten te behandelen.

BSW Belastingadviseurs kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Van BSW Belastingadviseurs daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan BSW Belastingadviseurs stelt.

Cursussen
Slechts met uw toestemming zult u een uitnodiging voor een cursus ontvangen. Wanneer u zich wenst af te melden voor onze uitnodigingen, kunt u dat schriftelijk, per e-mail of mondeling aan ons mededelen.

Cookies en passieve tracking
De website van BSW Belastingadviseurs maakt gebruik van cookies. Een "cookie" is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) -adres.

BSW Belastingadviseurs gebruikt cookies om:

 • de website geschikt te maken voor uw interesses;
 • de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
 • gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

BSW Belastingadviseurs gebruikt deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een ​​gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert.

Google Analytics
De website van BSW Belastingadviseurs maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.

Wijzigingen
BSW Belastingadviseurs behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van BSW Belastingadviseurs. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website. We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

BSW Belastingadviseurs kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij met u contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Hyperlinks
Wij wijzen u erop dat onze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

Social media
Via onze website kunt u ook social media benaderen, zoals LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van bijvoorbeeld LinkedIn.

Vragen en rechten
Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens laten corrigeren, aanvullen of verwijderen? Dit recht heeft u! Wij kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren door middel van een identiteitsbewijs. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie. Wij zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie, aanvulling en verwijdering binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek en identificatie.

U kunt tevens te allen tijde bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens (voor marketingdoeleinden). U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan:
BSW Belastingadviseurs
P.F. Bergmansstraat 1,
5017 JH te Tilburg 

of

info@bswbelastingadviseurs.nl

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.

Contactgegevens
BSW Belastingadviseurs
P.F. Bergmansstraat 1,
5017 JH te Tilburg 
T: 013-5444488
E: info@bswbelastingadviseurs.nl