Box 3-stelsel nog steeds in strijd is met Europees recht

Plaatsingsdatum 11/06/2024 eventuele wijzigingen nadien zijn niet opgenomen

Op donderdag 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het huidige box 3-stelsel nog steeds in strijd is met Europees recht wanneer het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. Als deze uitspraak op uw situatie van toepassing is, hoeft u voorlopig niets te doen. Binnen enkele weken ontvangt u een brief van de Belastingdienst met meer informatie.

Wat is het werkelijke rendement?

Het werkelijke rendement omvat:

  • Het totale rendement over je hele vermogen, inclusief bank en spaartegoeden, gedurende het hele jaar
  • Rente, dividend- en huurinkomsten, evenals ongerealiseerde waardeveranderingen
  • Geen rekening houden met inflatie
  • Geen verliesverrekening over de jaren heen
  • Geen aftrek van kosten, behalve rente op schulden
  • Geen aftrek van het heffingsvrije vermogen van € 57.000 (voor fiscale partners € 114.000)

Hoe nu verder?

Voorlopig hoeft er geen actie te worden ondernomen. De Belastingdienst komt binnen enkele weken met een brief. Er wordt een formulier ontwikkeld waarop het werkelijke rendement kan worden doorgeven. U dient zelf aan te tonen dat het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement.

Tip!

Bereken alvast of het zin heeft om een beroep te doen en verzamel alle benodigde documenten, zodat u snel kunt handelen wanneer het nodig is.

Als het werkelijke rendement hoger is dan het forfaitaire rendement, hoeft u niet bij te betalen, dus u gaat er niet op achteruit.

Voor de periode 2017 tot en met 2020 kunt u alleen een beroep doen op deze uitspraak als tijdig bezwaar is aangetekend tegen de definitieve aanslag. Mogelijk wordt dit naar aanleiding van de massaalbezwaarplus procedure nog anders.

Voor bank- en spaartegoeden

Heeft u uitsluitend bank- en spaartegoeden? Let dan op het volgende. De Belastingdienst heeft in afwachting van de uitspraak geen definitieve aanslagen opgelegd. Echter, vanaf 2023 worden wel definitieve aanslagen opgelegd als het box 3-vermogen alleen uit bank- en spaartegoeden bestaat. Maak tijdig bezwaar tegen deze definitieve aanslagen om de rechten te behouden.

Bezwaar tegen forfaitaire rendementen

Voor 2023 is het forfaitaire rendement voor bank- en spaartegoeden vastgesteld op 0,92%. Dit kan in strijd zijn met Europees recht. Mogelijk bepaalt de Hoge Raad in de toekomst dat dit percentage niet hoger mag zijn dan 0,01%. Om hiervan te profiteren, moet u binnen zes weken na ontvangst van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023 bezwaar maken.

Disclaimer: deze informatie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de recente uitspraak van de Hoge Raad en wat deze voor u kan betekenen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.