Melissa Reuser

Belastingconsulent

E.M.G. (Melissa) Reuser (1990) is sinds 2015 verbonden aan BSW Belastingadviseurs. Destijds is zij bij BSW begonnen als medewerkster op het secretariaat. Na het volgen van meerdere studies is Melissa Reuser inmiddels doorgegroeid tot MKB-Belastingconsulent.

In haar nieuwe functie heeft Melissa Reuser zich breed ontwikkeld op meerdere belastinggebieden. Zij is verantwoordelijk voor de aangiftes vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, erfbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en dividendbelasting.

Daarnaast houdt Melissa Reuser zich bezig met de administraties, het opstellen van jaarcijfers en het opstellen van bezwaarschriften.

In haar vrije tijd is Melissa veelal op de tennisbaan te vinden om een balletje te slaan.

Wilt u meer weten of in contact komen? Check mijn LinkedIn of stuur mij een e-mail.