Marc Willems

Marc Willems

Mr. drs. M.M.L. (Marc) Willems (1961) studeerde eerst fiscale economie aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Na zijn afstuderen trad Marc Willems in dienst van het Ministerie van Financiën achtereenvolgens als adjunct-inspecteur en inspecteur Ondernemingen. Als zodanig was hij werkzaam op inspecties te Delft, Rotterdam en Tilburg. Daarnaast was hij als docent verbonden aan het Opleidingsinstituut van het Ministerie van Financiën bij de opleiding van inspecteurs en controleurs. In die periode rondde Marc Willems de opleiding fiscaal recht af aan de Katholieke Universiteit Brabant. Vanaf 1993 is hij geassocieerd aan Van Boekel Smits & Willems Belastingadviseurs.

Gelet op zijn achtergrond als inspecteur van de Belastingdienst heeft Marc Willems zich in het bijzonder bekwaamd in het formele belastingrecht, waaronder het begeleiden van belastingcontroles, invorderingsaspecten en het voeren van fiscale procedures. Als jurist gaat zijn aandacht ook uit naar aanverwante rechtsgebieden zoals civiel- en handelsrecht, daar waar er raakvlakken zijn met het fiscale recht. Daarnaast heeft hij bijzondere interesse voor omzetbelasting- en overdrachtsbelastingvraagstukken in relatie tot onroerend goed. Ook internationale aspecten van het belastingrecht genieten zijn belangstelling. Tot slot heeft hij zich bijzonder verdiept in de onroerende zaakbelasting, met name wat betreft bedrijfsobjecten.

Gedurende ongeveer 10 jaar heeft Marc Willems als penningmeester deel uitgemaakt van het bestuur van de Tilburgse betaald voetbalclub Willem II, en uit dien hoofde veel ervaring opgedaan in sportbranche. Op dit moment is hij lid van de Beroepscommissie Licentiezaken van de KNVB en voorzitter van voetbalvereniging RKSV Nemelaer in Haaren.