Guus Smits

Guus Smits

Drs. A.L.A.M. (Guus) Smits (1956) studeerde fiscale economie aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Aansluitend aan zijn opleiding trad Guus Smits in dienst bij het Ministerie van Financiën, achtereenvolgens als adjunct-inspecteur, inspecteur en hoofdinspecteur titulair der directe belastingen. Als zodanig was hij werkzaam op diverse belastinginspecties in Gelderland en Noord-Brabant (Tilburg).

Vanaf 1990 is Guus partner bij Van Boekel Smits & Willems Belastingadviseurs. In het maatschappelijk leven heeft Guus tal van bestuurlijke functies vervuld op het gebied van sport, cultuur en gezondheid. Guus heeft als bijzondere aandachtsvelden binnen de fiscaliteit de inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingaspecten met betrekking tot bedrijfsoverdrachten in de familiesfeer en tussen derden, waarbij ook schenkingsaspecten aan de orde komen.

Tot slot richt de aandacht van Guus Smits zich ook op het begeleiden van complexe boeken-onderzoeken alsmede invorderingskwesties met de Belastingdienst. Veel bezocht zijn de eindejaarslezingen, waarbij Guus terugkijkt op het afgelopen jaar en de komende wetswijzigingen bespreekt.

In 2014 werd Guus Smits voor zijn bestuurlijke activiteiten, die zich uitstrekken over een groot aantal jaren, beloond met een koninklijke onderscheiding.